Rodzina jako instytucja społeczna

Małżeństwo i rodzina to dwa ściśle powiązane ze sobą obszary, które wspólnie tworzą jedną z najważniejszych instytucji społecznych, na których opiera się niemalże cały ład społeczny. Współczesne rozumienie rodziny różni się od fundamentalistycznego rozumienia tego terminu.

W otwartej Europie nie ma już obostrzeń związanych z wyznaczaniem statusu płci. Wiele krajów dopuszcza już możliwość zawierania małżeństw jednopłciowych.

Podstawowe funcje rodziny jednak są trwałe. Pierwszą z nich jest funkcja prokreacyjna.

Dotyczy ona także małżeństw jednopłciowych, które często decydują się na posiadanie potomstwa, które wspólnie wychowują i przysposabiają do życia. To kolejna funkcja – funkcja socjalizacyjna.

http://hunters.pl/oferta/jarocin.html

Obowiązkiem rodziny jako instytucji społecznej jest wychowanie potomstwa i wytworzenie w nowym członku społeczeństwa pożądanych cech, które umożliwią mu prawidłowe funcjonowanie. Kolejna ważna funkcja także wiąże się z poprzednią.

Wskazuje ona na pierwiastek opiekuńczości. Członkowie rodziny muszą się o siebie nawzajem troszczyć.

.

alba-plus.com.pl/pl/pro/kapy.html Sprzedajemy ornaty http://ornaty.pl/pol_m_Szaty-Liturgiczne_Ornaty-227.html każdy ornat pieknie haftowany